XXXVIII sesja Rady Miasta Świnoujście

Na wniosek Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołuje XXXVIII sesję Rady Miasta Świnoujście na dzień 29 października 2020. Początek obrad o godzinie 11.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Poniżej publikujemy projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń komisji stałych rady.

Projekt porządku obrad:

Sprawy regulaminowe.
Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych
w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście

Elżbieta Jabłońska

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News