Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

od dnia 24 października 2020 r. do odwołania,
uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się od dnia 24 października 2020 r. – nie jedź, pozostań w domu,

Oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe odeślij do swojego oddziału wojewódzkiego.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel. (91) 425 10 01
faks (91) 425 11 88

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

 

Od soboty, 24 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Cała Polska jest strefą czerwoną