Pracownicy transgraniczni będą wyłączeni z obostrzeń
W odniesieniu do pracowników transgranicznych kraje związkowe, a także niektóre ich regiony, stosują własne zasady.
Zasady te są ważne na terenie całego państwa. Jak uzgodniły kraje związkowe, spod wszystkich tych regulacji wyłączone są osoby podróżujące przez Niemcy tranzytem.
Niektóre obowiązujące w Niemczech restrykcje wobec cudzoziemców, przyjeżdżających z obszarów wysokiego ryzyka koronawirusowego, są uzależnione od kraju związkowego. Istnieją tu różnice nie tylko między poszczególnymi landami, ale nawet między ich regionami.

Granice zostaną zamknięte ??