Silny wiatr

MGW-PIB Gdynia ostrzega silny wiatr/1 w strefie brzegowej część zachodnia od godz. 07:00 dnia 20.10.2020 do godz. 21:00 dnia 20.10.2020

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru w strefie brzegowej część zachodnia od godz. 07:00 dnia 20.10.2020 do godz. 21:00 dnia 20.10.2020

Wiatr z kierunków południowych 5 do 6, w porywach 7 w skali B. Stopień zagrożenia – 1 w skali 3-stopniowej.