Nauczanie hybrydowe w CEZiT od 19.10.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1830) wprowadzam od dnia 19 października 2020 nauczanie hybrydowe dla uczniów Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Zajęcia lekcyjne odbywać będą się rotacyjnie w cyklu tygodniowym

według podziału:

Na tryb nauczania zdalnego na okres 1 tygodnia od 19.10.2020 do 23.10.2020 przechodzą następujące klasy:

klasa 3b TH
klasa 2a TH
klasa 2b TH
klasa 2 TZP
klasa 1a TH
Klasy programowo najwyższe pracują w pełni w trybie stacjonarnym.

Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne w szkole.

Lekcje nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem lekcji na platformie Teams. Komunikatorem będzie również e-dziennik. Obecność uczniów na zajęciach online sprawdzana będzie na bieżąco.

Na tryb nauczania zdalnego na okres 1 tygodnia od 26.10.2020 do 30.10.2020 przechodzą następujące klasy:

klasa 1b TH
klasa 2 THG
klasa 2 TZG
klasa 3a TH
klasa 3 TZ
klasa 1 TZ
Klasy programowo najwyższe pracują w pełni w trybie stacjonarnym.

Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne w szkole

Lekcje nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem lekcji na platformie Teams. Komunikatorem będzie również e-dziennik. Obecność uczniów na zajęciach online sprawdzana będzie na bieżąco.

Gabriela Kopacka

Dyrektor CEZiT Świnoujście