Liceum i Szkoła Podstawowa Fundacji „Logos” w Świnoujściu

ZAJĘCIA OD 19 października 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1830) wprowadzam od dnia 19 października 2020r. ( na dwa tygodnie ) nauczanie zdalne dla uczniów dojeżdżających do szkoły i korzystających z publicznych środków transportu z Warszowa, Przytoru, Międzyzdrojów, Wicka, Wolina i Troszyna.

Rodzic w/w uczniów może zdecydować o udziale swojego dziecka w zajęciach stacjonarnych w szkole.

Z nauczania zdalnego korzystają również uczniowie przebywający na kwarantannie.

Lekcje nauczania zdalnego odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym planem lekcji na platformie Teams lub Discord. Komunikatorem będzie również e-dziennik. Obecność uczniów na zajęciach online sprawdzana będzie na bieżąco.

Pozostali uczniowie pracują w trybie stacjonarnym, zgodnie ze zmodyfikowanym planem nauczania.

Nauczyciel przebywający na kwarantannie prowadzi lekcje zdalnie z domu.

Szanowni Państwo. Drodzy Uczniowie.

Jesteśmy małą szkołą. Wszyscy uczniowie, którzy realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym, pracują w małych grupach.

W zmodyfikowanym planie lekcji, dla realizacji przedmiotów w zakresie podstawowym , uczniowie klasy 1 i 2 ( po szkole podstawowej) zostali podzieleni na mniejsze grupy lub będą realizowali zajęcia rotacyjnie.

W tej chwili został przygotowany plan zajęć na poniedziałek, do niedzieli wieczorem zostanie podany plan na cały tydzień. Dlatego proszę o monitorowanie planu lekcji na LIBRUSIE.

Przypominam Uczniom o ścisłym przestrzeganiu procedur ( dystans, dezynfekcja, maseczka w przestrzeni publicznej) obowiązujących w szkole, a Rodziców proszę o nieposyłanie do szkoły dziecka, które źle się czuje lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Proszę o ścisły kontakt ze mną, informowanie o zdarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie szkoły przez platformę LIBRUS lub mail – dyrektor@logos.swinoujscie.pl, tel. do szkoły 91 321 23 66.
Małgorzata Gołębiowska, dyrektor Liceum