Świnoujście - Sunia czeka na swojego właściciela w schronisku.
Świnoujście - Sunia czeka na swojego właściciela w schronisku.

UWAGA!
Sunia czeka na swojego właściciela w schronisku.
Biegała bez obróżki po ul. Konstytucji 3 Maja, niestety nie ma czipa.