W minionym tygodniu siły okrętowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizowały intensywne szkolenie na morzu.

W ramach jednego z epizodów przeprowadzono współdziałanie okrętów 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz 12. Dywizjonu Trałowców ze śmigłowcem ratowniczym W-3WARM z Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Załogi przećwiczyły wspólnie procedury akcji ratowniczej na morzu (SAR).

Fot. 2.dOTrM, 12.dTr