Nielegalny obrót olejami roślinnymi – ciąg dalszy

Nielegalny obrót olejami roślinnymi – ciąg dalszy

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i komórka Szefa KAS ds. STIR wykryły kolejnych uczestników grupy przestępczej, która nielegalnie obracała olejem roślinnym.
Na rachunkach bankowych tym razem zablokowano 1,4 mln zł.

Szacowana strata budżetu państwa to prawie 37 mln zł.

O sprawie informowaliśmy wcześniej w komunikacie KAS rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT. Łańcuch podmiotów, w tym buforów, w karuzeli podatkowej zajmującej się obrotem olejami roślinnymi, okazał się być dłuższy.
Pod koniec sierpnia 2020 r. 95 funkcjonariuszy i pracowników z zachodniopomorskiej KAS weszło jednocześnie do 26 wytypowanych miejsc. Działania przeprowadzono w 6 województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim. Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnej działalności, zabezpieczono dokumenty, elektroniczne nośniki danych i telefony. Dowody wskazują na fikcyjną produkcję towaru i pozorne obroty między uczestnikami transakcji, które służyły unikaniu płacenia VAT i zmianie tożsamości towaru.

Tym razem – na poczet uszczupleń podatkowych – na rachunkach bankowych zabezpieczono 1,4 mln zł.

Straty budżetu to 37 mln zł

Trwają kontrole celno-skarbowe uczestników karuzeli. 3 spółki wykreślono z rejestru podatników VAT.
W trakcie dotychczasowych działań na rachunkach bankowych zablokowano łącznie ponad 4 mln. zł. Szacunkowa strata budżetu państwa wynosi łącznie prawie 37 mln zł.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie