Awarię prądu można zgłosić pod numerem alarmowym 991.
Również pod tym numerem możesz odsłuchać automatycznej informacji o aktualnych wyłączeniach.
Należy bezwzględnie korzystać z numeru 991 w przypadku zagrożenia życia.