Pomoc dla Gryfii

Dziś w magistracie doszło do spotkania władz miasta z prezesem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Zapewniono, że w miarę swoich możliwości Miasto będzie wspierać przedsiębiorstwo. Na wniosek prezydenta Szczecina m.in.: zarekomendowano spółce szereg rozwiązań, które pozwolą na znaczne obniżenie obciążeń finansowych, co w konsekwencji przyczyni się do ustabilizowania kondycji Gryfii. Na tym jednak nie koniec pomocy ze strony Miasta.

Działania pomocowe mają związek z medialnymi doniesieniami na temat trudnej sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Prezydent Piotr Krzystek jest zaniepokojony tymi informacjami, zwłaszcza, że kondycja spółki może mieć bezpośredni wpływ na miejsca pracy.

Dlatego chcąc zapewnić bezpieczeństwo i stabilność przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Wyspy Ostrów Brdowski oraz Gryfia, po upływie okresu trwałości Miasto przejmie Most Brdowski. Stanie się to w listopadzie br. roku. Dzięki temu wspomniane Wyspy będą miały cały czas zapewniony dostęp do drogi publicznej, co znaczne ułatwi prowadzenie interesów.

Na tym jednak nie koniec, gdyż wedle sugestii Miasta, kolejne rozwiązania w zakresie zobowiązań podatkowych niesie za sobą wystąpienie Gryfii o pomoc na zasadach ogólnych. Zgodnie z Ordynacją Podatkową w uzasadnionych przypadkach bierze się pod uwagę odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty. Kolejną opcją jest także odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin