Wsparcie rządu dla organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i bezdomnych

Siedem zachodniopomorskich instytucji pozarządowych otrzyma dofinansowanie w ramach programu: „Współpraca wojewody z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020”. Łącznie to kwota 245 tys. zł.

W wyniku podpisanych dziś przez wojewodę zachodniopomorskiego umów organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na działania w dwóch obszarach: obszar I – czyli na rzecz osób bezdomnych oraz obszar II – na rzecz osób niepełnosprawnych.
– W przypadku organizacji współpracujących z osobami bezdomnymi środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone m.in. na poprawę standardów w placówkach pobytu osób bezdomnych i ich doposażenie, a także na zabezpieczenie osób bezdomnych w odzież przed sezonem jesienno-zimowym oraz zapewnienie posiłków dla potrzebujących – mówi wojewoda Tomasz Hinc.
W drugim obszarze dofinansowanie z budżetu państwa zostanie wykorzystanie m.in. na organizację zajęć prowadzonych metodą integracji sensorycznej, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwijające umiejętności życia codziennego, dogoterapię, arteterapię.
– Te działania organizacji pozarządowych są dla osób niepełnosprawnych dużym wsparciem – podkreśla wojewoda – Pomagają w nauce oraz rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych, co zwiększa ich samodzielność w codziennym życiu.

Wsparcie z budżetu państwa otrzymają:
– Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (45 tys. zł) na zadanie: Kompleksowe udzielanie wsparcia rodzinom i osobom bezdomnym
– Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie (39 tys. 750 zł) na zadanie: Działania na rzecz osób bezdomnych
– Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Białogardzie (14 tys. 600 zł) na zadanie: Droga do zmiany – wsparcie osób bezdomnych
– Stowarzyszenie Solidarni Plus, Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie (12 tys. 620 zł) na zadanie: Nawigator – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych
– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie (24 tys. 700 zł) na zadanie: Od bezradności do aktywności
– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z Życia”, z siedzibą w Gudowie (18 tys. 180 zł) na zadanie: Autyzm – nie jesteś sam
– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (21 tys. 200 zł) na zadanie: Dorosły – samodzielny – niezależny. Rozwój usług wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w celu ich integracji ze społeczeństwem.

Centrum Prasowe
Wojewody Zachodniopomorskiego