Zaginął 76-letni mężczyzna Siegfried Kirchhoff
Sprawę prowadzi posterunek policji w Heringsdorf wszelkie informacje prosimy kierować – tel 0383782790 lub www.polizei.mvnet.de