UWAŻAJMY! – DESZCZOWA POGODA POWODUJE TRUDNE WARUNKI NA DROGACH

W związku z obecnie panującymi warunkami na drogach, policjanci z koszalińskiej drogówki apelują do kierowców o rozwagę i jazdę nie tylko z dozwoloną prędkością, lecz prędkością dostosowaną do otoczenia i do warunków panujących w danej chwili na drodze. Zachowanie odpowiednich odstępów, to również ważny aspekt bezpiecznej jazdy samochodem. Funkcjonariusze przypominają także pieszym o obowiązku posiadania odblasków i prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię.

Panująca obecnie deszczowa aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Policjanci apelują zarówno do kierowców jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, wydłuża drogę hamowania pojazdu, a w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są niekorzystne, należy zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej.

Pamiętajmy także o tym, że zmienne warunki pogodowe, opady deszczu i śliska nawierzchnia dróg, wymagają od kierowców szczególnej rozwagi i odpowiedniego przygotowania.

Niechronieni uczestnicy ruchu zobowiązani są także do przestrzegania obowiązujących przepisów. Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Przechodząc przez jezdnię należy upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od samych uczestników. Przestrzegajmy więc elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.