Zagrożenie pożarowe lasów

WCZK informuje: od 13.08.2020 r., na terenach leśnych woj. zachodniopomorskiego obowiązuje III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. zachodniopomorskiego, III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112.

Komunikat o zagrożeniu obowiązuje do 13:59 dnia 14 sierpnia br.