Gmina Miasto Świnoujście pozyskała kolejne środki finansowe na wsparcie zdalnego nauczania

Gmina Miasto Świnoujście pozyskała kolejne środki finansowe na wsparcie zdalnego nauczania

Gmina Miasto Świnoujście, w programie rządowym „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskała kolejne środki finansowe w wysokości 73 160,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup tabletów dla najbardziej potrzebujących uczniów naszego Miasta.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach,” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Projekt grantowy realizowany we współpracy z CPPC, pozwolił Gminie Miasto Świnoujście w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Laptopy wysokiej jakości wraz z oprogramowaniem umożliwią dzieciom i młodzieży, głównie z rodzin wielodzietnych, które nie miały dotychczas takich możliwości, naukę zdalną, gdy zajdzie taka potrzeba.

Gmina Miasto Świnoujście w I edycji tego programu, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskała już środki pieniężne, w wysokości 98 800,00 zł. Z tej puli środków zakupiono 65 laptopów, które użyczone uczniom wykorzystywane były do nauki zdalnej w roku szkolnym 2019/2020.

WE UM Świnoujście

Related posts

Świnoujście. Filmowcy wrócą na wyspy

Świnoujście. 333. anielski parkrun

Świnoujscie. Prognoza pogody dla Świnoujścia na 20 lutego 2024