Przedszkole Warszów. Przetarg nie tylko na termomodernizację.

Jeszcze w sierpniu Miasto ogłosi przetarg na termomodernizację (docieplenie ścian, fundamentów i nowa elewacja) oraz wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, a także przebudowę sieci centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ulicy Sosnowej na Warszowie.

W tym roku planowane jest wykonanie robót zewnętrznych (termoizolacja). Natomiast centralne ogrzewanie oraz wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej na czerwiec – sierpień 2021 roku.
Jednocześnie w 2020 roku został opracowany projekt zagospodarowania całego terenu wokół przedszkola, łącznie z placem zabaw. Jego realizacja przewidziana jest w 2021 roku.

Inwestycja będzie finansowana z Budżetu Miasta (wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028) oraz w ramach dofinansowania przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.

Info i fot BIK UM Świnoujście