zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT.
Zajęto ponad 1 mln zł pochodzących z wyłudzeń skarbowych.

Na trop oszustwa wpadli analitycy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) przy współpracy z pracownikami komórki organizacyjnej Szefa KAS ds. STIR. Na podstawie danych z systemów analityczno-informatycznych w precyzyjny sposób zidentyfikowali oszustwo skarbowe i ujawnili grupę przestępczą dokonującą wyłudzeń VAT o wysokiej wartości. Nielogiczność danych w składanych deklaracjach wskazywała, że podejrzane spółki prowadziły działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (KWP) i Prokuraturą Krajową – Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie podjęli działania wobec całej grupy podmiotów zaangażowanej w karuzelę VAT.

Mając zebrane informacje przeprowadzono jednoczesne działania na terenie 3 województw – zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukań, a pracownicy ZUCS w Szczecinie wszczęli kontrole celno-skarbowe.

Zabezpieczeniem przyszłych zobowiązań są środki finansowe na rachunkach bankowych wytypowanego podmiotu ponad 1 mln złotych (blokada STIR). Blokady dokonano decyzją Szefa KAS.
Spółki objęte blokadą STIR zostały wykreślone z rejestru VAT.

Szacowane uszczuplenia to co najmniej 5,5 mln zł.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
w Szczecinie

***************

zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek
zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek
zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News