W urzędzie miasta. Jest praca.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabory na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Sprawdź na jakie. To może być praca dla ciebie.

Nabory dotyczą stanowisk:

1. Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich
2. Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich
3. Podinspektor/inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
4. Podinspektor/inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty
5. Podinspektor/inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
6. Główny specjalista w Wydziale Edukacji
7. Referent/podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – 2 etaty
8. Podinspektor/inspektor w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
9. Podinspektor w Wydziale Komunikacji – umowa na zastępstwo
10. Sekretarz Miasta Świnoujście

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście, zakładka „Praca”; bezpośredni link: http://bip.um.swinoujscie.pl/

lub w Biurze Kadr Urzędu Miasta Świnoujście, tel. 91 321 44 25.

BIK Urząd Miasta Świnoujście