Pchli Targ odwołany

W wyniku reżimu epidemiologicznego administrator wydarzenia plenerowego pn. Pchli Targ powiadamia o nieorganizowaniu imprezy do dnia odwołania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).