Dofinansowanie dla żłobków

Kolejne umowy w ramach rządowego programu Maluch+ podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Do gmin i instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi trafi 6 mln 757 tys. zł.

W ramach modułu 1b gmina miasto Szczecin otrzyma 1 mln 613,8 tys. zł. na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Nowe miejsca opieki mają powstać w żłobkach nr 1, 7 i 9 w Szczecinie – łącznie 77 miejsc.

W ramach modułu 3 wsparcie finansowe uzyskały trzy podmioty niepubliczne w łącznej wysokości 752 tys. zł. Dzięki temu z w żłobkach zostaną utworzone miejsca dla dzieci jeszcze w tym roku – 85 nowych miejsc w dwóch nowopowstających żłobkach (76 miejsc) i w jednym istniejącym (9 miejsc dodatkowych).

Łącznie w ramach modułu 1b i 3 z budżetu państwa sfinansowane zostanie utworzenie oraz bieżące utrzymanie 162 nowych miejsc w łącznej kwocie 2 mln 366 tys. zł.

W ramach modułu 2 wsparcie finansowe uzyskało 21 gmin w wysokości blisko 2 mln 230 tys. zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na utrzymanie w miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które powstały w ramach poprzednich edycji Programu „MALUCH”. Łącznie dofinansowanie przyznane zostało na utrzymanie 1391 miejsc w 32 żłobkach gminnych.

W ramach modułu 4 dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 2 mln 162 tys. zł uzyskało 31 podmiotów niepublicznych prowadzących 45 instytucji opieki nad dziećmi (40 żłobków i 5 klubów dziecięcych). Wsparciem finansowym objętych zostanie łącznie 1379 miejsc (1274 w żłobkach i 105 w klubach dziecięcych).

– Ten ostatni moduł pozwala na obniżenie comiesięcznych opłat rodziców w żłobkach niepublicznych o 135 zł – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

W ramach umów podpisanych w połowie maja 2020 w programie MALUCH+ zachodniopomorskie gminy i instytucje prowadzące żłobki uzyskały 10 mln 149 tys. zł. Łącznie z umowami podpisanymi przez wojewodę dziś, w rządowym programie MALUCH+ samorządy i instytucje prowadzące żłobki uzyskały już w sumie 16 mln 906 tys. zł.

Centrum Prasowe Wojewody