Jest wykonawca ścianki wspinaczkowej

Cztery firmy przystąpiły do kolejnego już, drugiego przetargu na wykonanie ścianki wspinaczkowej przy CEZIT przy ul. Gdyńskiej 26.

P.P.H.U. Monolit Michał Szymański z Gliwic z ofertą na kwotę 232 470,00zł, Firma Projekt H sp. z o.o. z Jeleniej Góry – 145 742,70zł, spółka Gatowalls z Torunia – 214 900,00 zł oraz Walls Street T. Jaumlen, K.Saladra s.c. z Pieszyc z kwotą 190 650,00zł brutto.

Procedura wyłonienia wykonawcy była długotrwała. Po szczegółowej weryfikacji, sprawdzeniu, porównaniu i ocenie wybrano wykonawcę ścianki wspinaczkowej – P.P.H.U. Monolit Michał Szymański z Gliwic z ofertą na kwotę 232 470,00zł.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w lipcu. Ścianka zostanie wykonana w systemie „ Zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca ma na to 120 dni od dnia podpisania umowy.