Przystań kajakowa już jest

Karsibór doczekał się nowej turystycznej atrakcji – przystani kajakowej. 18 czerwca miał miejsce odbiór techniczny.
Zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Jak poinformował kierownik budowy Marcin Tojnar z firmy Aarsleff 100% prac wykonano zgodnie z umową. Powstało nowe nabrzeże, slip o długości 15 m, pirs dojściowy do pomostów pływających, 5 dalb pod pomosty pływające. Na zlecenie Urzędu Miasta firma Karos wykonała dwa pomosty pływające. Ponadto powstały nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, droga dojazdowa i plac manewrowy, kładka piesza. Do użytku korzystających z przystani jest w pełni zautomatyzowana toaleta, wykonana w konstrukcji prefabrykowanej. Zwraca uwagę atrakcyjna elewacja drewniana z modrzewia syberyjskiego. Ponadto wykonano nawierzchnie zielone, powierzchnie trawiasto – żwirowe do parkowania aut, zainstalowano 9 lamp energooszczędnych w systemie LED.
„Dzięki tej inwestycji Karsibór zyskał atrakcyjne miejsce, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści a także żeglarze, którzy docierają do nas wodami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Warto podkreślić, że to kolejna inwestycja przy której skorzystaliśmy z funduszy zewnętrznych. To efekt owocnej współpracy pracowników Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji Miejskich” – poinformowała zastępca prezydenta Barbara Michalska.
Koszt budowy przystani wyniósł 2.260 tysięcy zł, w tym 482 tysiące stanowią środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pierwsi użytkownicy będą mogli już na początku lipca korzystać z nowej przystani ( 14 dni od dnia odbioru ).

Joanna Ścigała
BIK UM Świnoujście
Fot. J. Antczak, UM Świnoujście