Pożyczka płynnościowa – kto może się ubiegać?

Pożyczka płynnościowa, która najczęściej jest traktowana jako pomoc dla firm, została wprowadzona jako instrument pomocy ekonomicznej w związku z epidemią COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Pomoc finansowa jest więc dostępna. Kto może się ubiegać o pożyczkę płynnościową i co znaczy ten termin?

Pożyczka płynnościowa – co to jest?

Jak sama nazwa wskazuje, pożyczka płynnościowa ma na celu zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Ten rodzaj pomocy jest więc skierowany do firm. Jakie warunki musi spełniać firma, aby otrzymać pożyczkę płynnościową? Przedsiębiorstwo nie może przekroczyć limitu zatrudnienia ilości pracowników – pożyczka jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorców bez względu na rodzaj ich działalności. Kryterium przyznania pożyczki jest wykazanie strat firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Pomoc dla firm w czasie epidemii COVID-19

Pożyczkę płynnościową firma może wykorzystać do różnych celów. To pomoc dla firm, która z założenia powinna przynosić ulgę i zapewnić utrzymanie w czasie kryzysu ekonomicznego, związanego z epidemią. Pożyczka płynnościowa pomoże firmie zatrzymać pracowników na miejscach pracy (może być przeznaczona na ich wynagrodzenia), opłacić konieczne rachunki np. za wynajmowanie lokalu, uzupełnić braki magazynowe przedsiębiorstwa (zakup towarów). Widzimy więc, że pożyczka płynnościowa jest wartościową możliwością, z której skorzystanie zapewne będzie dobrym rozwiązaniem dla firmy w trudnym okresie epidemii.

Pożyczki płynnościowej udzielają te podmioty, które działają w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (Sprawdź jakie podmioty udzielają pożyczki płynnościowej dla firm w Twoim województwie: https://eurocent.pl/na-co-udzielana-jest-pozyczka-plynnosciowa). Należy wiedzieć, że pożyczka płynnościowa jest finansowana z funduszy europejskich EU. Kwota udzielanej pożyczki może wynieść nawet 15 mln złotych, a sama pożyczka może być pobierana wielokrotnie. Istotne dla całego rozwiązania jest to, że ta pomoc dla firm jest znacznie odroczona w spłacie – firma może zacząć spłacać (na dogodnych warunkach) pożyczkę nawet pół roku po jej zaciągnięciu.

Czy pożyczka płynnościowa to dobre rozwiązanie dla firmy?

Przedsiębiorcy w zdecydowanej większości są zdania, że rozdysponowanie pieniędzy z funduszy europejskich i utworzenie instytucji pożyczki płynnościowej, którą zarządzają podmioty krajowe – to znakomity i bardzo pożyteczny pomysł. Chyba każda firma zastanawia się, a przynajmniej bada dostępność dla siebie pożyczki płynnościowej. Ten rodzaj wspomożenia zagrożonych przez kryzys firm, spotyka się z ich strony ze słusznie dużym zainteresowaniem. Oczekiwane wyniki udzielonej firmom pomocy to przede wszystkim większa stabilność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – mniejszy współczynnik kurczenia się majątków firm i niższy stopień bankructw.

Kiedy już znajdziesz podmiot udzielający pożyczek płynnościowych dla obszaru, na którym działa Twoja firma (województwo), wniosek łatwo złożysz przez Internet. Pieniądze pochodzą z budżetu UE, zostały przekazane ministerstwu w Polsce, które wyznaczyło dla każdego województwa podmiot udzielający pożyczki – tu właśnie należy się zwracać.