Kiedy otwarcie granic?

Ze stron wielu środowisk coraz częściej pada pytanie o termin otwarcia granic.

Temat to ważny dla wielu środowisk, dotyczy także Świnoujścia.

W maju br. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz skierował pismo do Wicepremier Jadwigi Emilewicz wnioskując o rozważenie przyśpieszenia decyzji o otwarciu granicy państwa. W załączeniu publikujemy Państwu odpowiedź od Sekretarza Stanu Andrzeja Gut – Mostowego z Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła dziś do Urzędu Miasta.

J. Ścigała
BIK UM Świnoujście


 

Dotyczy: otwarcia granic

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo znak WO-KP.033.17.2020 z dn. 18.05.2020 r. skierowane do Pani Premier Jadwigi Emilewicz w sprawie rozważania możliwości przyspieszenia decyzji o otwarciu granic naszego państwa informuję, że Ministerstwu Rozwoju również bardzo zależy, by nastąpiło to w możliwie najkrótszym czasie.

Przekłada się to bowiem bezpośrednio na rozwój turystyki przyjazdowej do Polski, co stanowi jeden z priorytetów naszego ministerstwa. Mamy jednak świadomość, że wprowadzone w marcu br. ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy państwowej były spowodowane obiektywną koniecznością ochrony zdrowia obywateli naszego kraju w związku z zagrożeniem spowodowanym pandemią COVID-19.

Ministerstwo Rozwoju dzięki m.in. organizowanym na różne tematy wideokonferencjom z przedstawicielami branży turystycznej z całej Polski, czy otrzymywanym pismom, ma pełne rozeznanie co do skali zjawiska, jak i powstałych problemów. Dlatego też zwróciłem się z pisemną prośbą o rozważenie możliwości szybkiego otwarcia granic do właściwego w tym zakresie resortu, tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jestem przekonany, że Ministerstwo to, po koniecznych konsultacjach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Zdrowia, w możliwie najszybszym czasie przekaże opinii publicznej swoje stanowisko w tej sprawie.
Trzeba jednak zawsze pamiętać, że zadaniem rządu jest dokonywanie racjonalnych wyborów na podstawie obiektywnych czynników, zarówno krajowych, jak i uwzgledniających sytuację międzynarodową, zwłaszcza w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.

Z poważaniem
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu