Zielone światło dla kas wirtualnych

Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących.

Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązują dwa rozporządzenia:

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line (pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.

Rozporządzenie przewiduje i opisuje certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego dot. kas wirtualnych. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie