Minister Edukacji Narodowej – Do wakacji nauka w szkołach i placówkach oświatowych będzie realizowana na odległość.