Od 30 maja zmieniamy zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa