Świętujemy razem 30 lat samorządności w Polsce

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. W tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. Rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. To niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony 29 czerwca 2000 r. Sejm uchwalił to święto w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Podkreśla w niej znaczenie samorządów dla budowy silnego państwa i tworzeniu lokalnych więzi –„Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego”.

Patronką święta i samorządowców od 2007 r. jest św. Kinga.

Od 1 stycznia 1999 r. dokonano trzystopniowego podziału terytorialnego na gminy, powiaty i samorządy województw.

Według stanu na 1 stycznia 2019 r. podział administracyjny Polski obejmował: 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich i 1537 gmin wiejskich)