Premier: Od 30 maja zmieniamy zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa.
Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe – z wyjątkami.
W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe.