Strona główna » ZHR – Z lilijką i krzyżem. 109 lat polskiego Harcerstwa

ZHR – Z lilijką i krzyżem. 109 lat polskiego Harcerstwa

by Świnoujście w sieci

ZHR – Z lilijką i krzyżem. 109 lat polskiego Harcerstwa

22 maja 1911 – 109. lat temu we Lwowie powstały cztery pierwsze drużyny skautowe. Tę datę uważa się za początek ruchu harcerskiego na ziemiach polskich.

Idea skautingu narodziła się w głowie weterana wojen burskich, Brytyjczyka generała Roberta Baden-Powella. W 1907 roku rozpoczął on realizację swojego planu utworzenia drużyn, które będą miały na celu wychowywanie w duchu wartości takich jak wiara, trzeźwość, odwaga i patriotyzm. Idea szybko zyskała popularność poza granicami imperium brytyjskiego. Na ziemiach polskich zaszczepił ją Andrzej Małkowski, który przetłumaczył dzieło Baden-Powella “Skauting dla chłopców”.

Zainspirowany tym utworem podjął pracę nad utworzeniem czterech pierwszych polskich drużyn. Powstały trzy drużyny męskie i jedna żeńska – Tak naprawdę w polskich warunkach skupiały się na przygotowaniu młodzieży do walki o niepodległość. W tworzeniu ruchu harcerskiego pomagała Olga Drahonowska i inni.

Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu Baden-Powella oraz polskich dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

W swojej 100-letniej działalności polskiego harcerstwa zyskało ono swoje miejsce w historii oraz uznanie społeczeństwa polskiego. Przywołać można wspaniałych obrońców Lwowa – Orlęta i harcerskie oddziały walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przypomnieć należy Szare Szeregi, Pogotowie Wojenne Harcerek walczące z niemieckim okupantem. Wskazać i upomnieć się o miejsce harcerek i harcerzy walczących w konspiracji w władzą ludową wspieraną radzieckimi czołgami w latach 1944-1956 oraz Harcerstwo Niepokorne PRL w latach późniejszych Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej czyli harcerską Solidarność.

I Męska Drużyna Harcerska w 1947 podczas pochodu I majowego w Świnoujściu z niej wywodzi się dzisiejszy III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR
Foto: I Męska Drużyna Harcerska w 1947 podczas pochodu I majowego w Świnoujściu z niej wywodzi się dzisiejszy III Szczep Harcerski “Słowianie” ZHR
Harcerski program “Dziś-Jutro-Pojutrze” było zawsze świadectwem niezwykłej dojrzałości społecznej, narodowej i obywatelskiej. Harcerska służba realizowana poprze “Służbę Bogu, Polce i Bliźnim” na trwałe zapisała się w dziejach Polski i sercach polaków.

Jako harcerze chcemy, aby kolejne pokolenia harcerskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa – Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś ZHR jako III Szczep Harcerski “Słowianie” im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu związku ze zmianami w prawie, które weszły w życie 18.05.2020 r., na rozkaz Naczelnictwa ZHR podjęło decyzje i działania dotyczące stopniowego przywracania bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR, z uwzględnieniem szczególnych wymagań sanitarnych, wynikających obowiązującego stanu epidemii. Powrót do „nowej normalności” wprowadzany będzie równocześnie na terenie całej Polski.

Od 23 maja 2020 roku przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów i głównych kwater, a także działalność kursów organizowanych przez ZHR dla członków Związku.

W spotkaniach komend i zespołów oraz w kursach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie oraz harcerki i harcerze, którzy ukończyli 17 lat, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Nie jest dopuszczalna organizacja działalności przewidująca korzystanie z noclegu. Podczas spotkań należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Od 15 czerwca 2020 roku przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności przez zastępy zastępowych i rady drużyn. Zasady prowadzenia działalności zostaną określone w terminie poprzedzającym podejmowanie bezpośredniej działalności zastępów zastępowych i rad drużyn.

Od 1 lipca 2020r. przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności przez drużyny, gromady, zastępy i pozostałe jednostki terytorialne. Zasady prowadzenia działalności zostaną określone w terminie poprzedzającym podejmowanie bezpośredniej działalności przez jednostki.

Uchwała nie dotyczy działalności Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które prowadzi działalność również w Świnoujściu.

Wszystkie spotkania będą musiały odbywać się z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: odpowiedniego dystansu społecznego, konieczności

Warto dodać że, po za nami dzieło harcerstwa kontynuują w Polsce inne organizacje tj. Związek Harcerstwa Polskiego, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”, ZHP poza granicami kraju powstałe dla emigracji i organizacje harcerskie na byłych kresach RP. Dzieło tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Jako harcerze mamy nadzieję, ze przez długie, kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.


Pozdrawiamy – Czuwaj!
III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR im. Zawiszy Czarnego

Bramownice w Świnoujście - Miasto usuwa dzikie koczowiska z parkingów przy plaży


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

pięć × 2 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.