Pierwsze informacje o akcji PIT w Zachodniopomorskiem

Do zachodniopomorskich urzędów skarbowych złożono 75% zeznań (w porównaniu do ub. roku).
84% zeznań złożono drogą elektroniczną.

Wypłacono już prawie 365 mln zł zwrotów z podatku PIT dla zachodniopomorskich podatników.
Należny podatek jest wpłacany na mikrorachunek podatkowy.
Termin na złożenie zeznania podatkowego został wydłużony do 1 czerwca.

Składanie zeznań podatkowych
Wg danych z 6 maja br. do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego wpłynęło 75 % zeznań (w porównaniu do roku ubiegłego).
Już 85 % zachodniopomorskich podatników rozliczyło się on-line. 171.538 podatników złożyło zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, a 347.490 za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje. Mimo propozycji zeznań podatkowych wystawionych w usłudze Twój e-PIT jeszcze ok. 15 % podatników składa PIT-37 papierowo.
W ubiegłym roku do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego wpłynęło 78 % zeznań elektronicznych.
Z uwagi na ograniczoną obsługę bezpośrednią w urzędach skarbowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczenia podatkowego – Twój e-PIT i e-Deklaracje. Te dwa sposoby pozwalają na złożenie zeznania PIT lub jego korektę elektronicznie bez wychodzenia z domu.
W tym roku deklaracje można będzie składać do 1 czerwca, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zeznania PIT-37 i PIT-38, które nie zostały wysłane przez podatników, zostały automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT z dniem 30 kwietnia. Nadal jednak istnieje możliwość złożenia korekty zeznania i np. wskazania organizacji pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1% podatku.
Emeryci i renciści mogą jeszcze wskazać organizację pożytku publicznego składając PIT-OP, który można złożyć elektronicznie lub papierowo.
Zwrot podatku PIT
Do 30 kwietnia br. dokonaliśmy 318.450 zwrotów nadpłaconego podatku PIT na łączną kwotę 364.886.565,43 zł. To ponad 76 % wszystkich zadeklarowanych zwrotów. Najwięcej zwrotów wynika z zeznań PIT-37 (363.091 zeznań).
Przypominamy, że podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie otrzymają zwrot
w krótszym terminie. Został on skrócony z 90 do maksymalnie 45 dni.
Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny, którzy w zeznaniu podatkowym poinformuję urząd skarbowy o posiadaniu karty oraz złożą zeznanie drogą elektroniczną otrzymują zwrot w ciągu 30 dni. Urzędy skarbowe woj. zachodniopomorskiego dokonały ponad 14 tys. takich zwrotów (14.027). A łączna kwota zwróconego podatku wyniosła 38.976.701,07 zł.
Więcej czasu na przekazanie 1% podatku
Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym roku podatnicy mogą przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty
Podatnicy woj. zachodniopomorskiego zadeklarowali w tym roku 27.776.758 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego (w ubiegłym roku przekazano 34.042.918 zł). Najwyższa tegoroczna kwota zadeklarowana na opp to 48.503 zł (w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie).
Więcej informacji w komunikacie
Ulgi i odliczenia w zeznaniach
Najpopularniejszą ulgą jest ulga prorodzinna. Do tej pory skorzystano z niej w 142.432 zeznaniach (w ubiegłym roku 152.496 zeznań) na łączną kwotę 199.567.676 zł (218.083.040 zł w roku ubiegłym).
Podatnicy mają również prawo występować o zwrot kwoty niewykorzystanej w ramach ulgi prorodzinnej, której nie udało im się odliczyć od podatku. W tym roku łączna zawnioskowana kwota wyniosła 386.567.528 zł.
Z ulgi internetowej skorzystało 12.925 podatników na kwotę 7.290.397 zł. Natomiast z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało 40.083 podatników na kwotę 108.526.463 zł.
Po raz pierwszy podatnicy mogli odliczać ulgę termomodernizacyjną. Z nowej ulgi skorzystało 3.988 podatników, a odliczona kwota wyniosła 71.812.248 zł.
„Milionerzy”
Dotychczasowe zeznania pokazują, że w Zachodniopomorskiem jest 975 „milionerów”.
W ubiegłym roku 1.311 podatników wykazało przychody/dochody wyższe niż 1 mln. zł.
Jak sprawdzić stan nadpłaty w usłudze Twój e-PIT?
W tym roku w usłudze Twój e-PIT wprowadzono możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowy. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki „Złożone dokumenty”.
Podatnik jest informowany na każdym etapie zwrotu nadpłaty:
kiedy wyśle swój PIT i dotrze on do urzędu skarbowego;
kiedy PIT trafi do rozliczenia – oznacza to, że nadpłata wkrótce trafi do podatnika;
kiedy urząd skarbowy rozliczy PIT – oznacza to, że zwróci nadpłatę podatku na rachunek bankowy, jeśli ten został wskazany, bądź też przekazem pocztowym.
Usługa Twój e-PIT oraz pozostałe formy elektronicznego składania zeznań dostępne są na portalu podatki.gov.pl
Tymczasowy profil zaufany
Tymczasowy profil zaufany to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Różni się od standardowego profilu zaufanego tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach.
Więcej o profilu tymczasowym na stronie Tymczasowy profil zaufany – już jest!
Mikrorachunek podatkowy
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy).
Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie