Wsparcie osłony morskiej granicy państwa

W związku z sytuacją epidemiologiczną Marynarka Wojenna, jak i inne rodzaje sił zbrojnych przeciwdziała rozprzestrzenianiu się epidemii.

We współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej monitorujemy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo naszych obywateli.

Okręty 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, koordynowane przez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, prowadzą na Bałtyku ćwiczebne działania wsparcia osłony morskiej granicy państwa. W ciągu kilku ostatnich dni załogi okrętów między innymi przećwiczyły procedury patrolowania wyznaczonych akwenów. Zadaniem załóg był również monitoring żeglugi na torach podejściowych do portów oraz osłona infrastruktury krytycznej położonej w rejonie zespołów portowych, a także w wzdłuż linii brzegowej i polskiej strefie ekonomicznej.

Marynarka Wojenna