Tak było – W Wielki Czwartek żołnierze Legionu Hiszpańskiego w procesji niosą krzyż Chrystusa od Dobrej Śmierci. Żołnierze niosą na ramionach krzyż i śpiewają swój hymn: „Oblubieniec śmierci”.