Premier: Na najbliższe 20 dni, zgodnie z prawem międzynarodowym, do 3 maja zamknięte będą granice. Obowiązywać będą te zasady jak do tej pory.