Umowa na „Mulnik” podpisana

Pierwsze prace rozpoczynające inwestycję polegającą na rewitalizacji terenów powojskowych rozpoczną się już niebawem. Umowa została podpisana 2 kwietnia pomiędzy Miastem Świnoujście, ZWIK Świnoujście i wykonawcą wyłonionym w przetargu, firmą PORR S.A. z Warszawy.

Celem inwestycji jest udostępnienie istniejącej i planowanej do rozbudowy strefy działalności gospodarczej. Zakres przewidzianych prac to: budowa dróg dojazdowych z odwodnieniem i oświetleniem, sieci wodno-kanalizacyjnej w tych drogach, sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Koszt tego etapu to 29 477 701,09 zł. Dofinansowanie unijne projektów w kwocie 15 mln zł miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, stowarzyszenia do którego należy Świnoujście.

Przed nami pierwszy etap utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu. Ale nie pierwsza inwestycja, której wykonawcą jest PORR. Na terenie naszego miasta realizuje także budowę tunelu oraz obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93.

„ Przystępując do realizacji tej inwestycji odpowiadamy na zapotrzebowanie jakie wyrazili nasi mikro i mali przedsiębiorcy, którzy potrzebują takiego miejsca do realizacji swoich zamierzeń. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, zostanie ogłoszony przetarg, w wyniku którego zostaną podpisane wieloletnie umowy dzierżawy” – poinformował Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.
Czas przewidziany na realizację inwestycji to dwa lata.

J. Ścigała
BIK UM Świnoujście