Prezydent Janusz Żmurkiewicz o ulgach i odroczeniach w opłatach

Obecne decyzje prezydenta obowiązują od kwietnia do końca pandemii koronawirusa.

Każdy ubiegający się o ulgę w płatności, rozłożenie na raty, odroczenie musi złożyć wniosek do prezydenta miasta. Gotowe druki będą od piątku 10 kwietnia dostępne na stronie internetowej www.swinoujscie.pl

1. Dzierżawa od miasta terenu i lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą (tereny ZGM, OSiR, Urzędu Miasta)
– osoby, które z powodu epidemii zaprzestały/zawiesiły działalność gospodarczą, od 1 kwietnia 2020 do czasu zakończenia epidemii, będą płaciły za dzierżawę 1 zł.
– osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą, jednak ich zyski z powodu epidemii znacznie spadły, od 1 kwietnia 2020 do czasu zakończenia epidemii, będą płaciły połowę stawki za dzierżawę.

2. Opłaty od prowadzących działalność gospodarczą do ZWiK i PEC za wodę/ścieki i ogrzewanie:
– obie spółki będą odraczały 50 procent płatności począwszy od kwietnia do końca epidemii, tj. połowę należności należy zapłacić zgodnie z terminem, natomiast drugą będzie można zapłacić po
zakończeniu epidemii.

3. Podatek od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy tzw. „tarcza antykryzysowa”:
– zmianie ulegną terminy płatności trzech kolejnych rat. Raty za kwiecień, maj, czerwiec będzie można zapłacić do końca września 2020. Możliwość taka będzie przysługiwała przedsiębiorcom, którzy złożą oświadczenie o pogorszeniu sytuacji finansowej związku z epidemią koronawirusa.

4. Podatek od nieruchomości w pozostałym zakresie oraz inne podatki lokalne (podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny):
– na podstawie dotychczasowych przepisów Ordynacja podatkowa istnieje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty.

W razie pytań prosimy o kontakt (w zależności od rodzaju pytania) z:

Skarbnik Miasta Świnoujście
Iwona Górecka – Sęczek
Tel. 91. 327 06 22

e-mail: skarbnik@um.swinoujscie.pl

Naczelnik Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

Małgorzata Borowiec
Tel. 91 327 86 12
e-mail: mborowiec@um.swinoujscie.pl

Dyrektor ZGM
Artur Ćwik
Tel. 91 321 22 80
e-mail: sekretariat@zgm.swinoujscie.pl

Dyrektor OSiR Wyspiarz
Anna Kryszan
Tel. 91 321 37 81
e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl