Świnoujście – Koronawirus – koronawirusem a co tam Panie na budowie tunelu ??

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 23 marca do 28 marca 2020 roku Wykonawca kontynuował prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz przy montażu koszy zbrojeniowych. W części komory startowej TBM sukcesywnie wywoził także urobek z głębienia ścian szczelinowych.

Na wyspie Uznam trwały również prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji – głównie deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych dla suwnicy oraz szalowanie i betonowanie fundamentów pod słupy hali. Na placu budowy kontynuowany był także transport stali zbrojeniowej oraz kruszywa i cementu dla węzła betoniarskiego.
Wykonawca zabezpieczył gazociąg wysokiego ciśnienie w rejonie ul. Karsiborskiej aby możliwy był przejazd ciężkiego sprzętu – głębiarek do ścian szczelinowych, samochodów ciężarowych koparek itp.

Po stronie wyspy Wolin nadal trwało usuwanie materiał z wycinki drzew i krzewów – w tym między innymi drewno, krzaki (podrost podszyt) oraz zrębki.
W części projektowej Wykonawca nadal kontynuował prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa Wykonawca zmienił organizację pracy kadry biurowo-technicznej. Wszystkie spotkania nadal odbywały się w formie video konferencji, a pracownicy kontaktowali się pomiędzy sobą telefonicznie unikając kontaktów bezpośrednich.

Wykonawca niezmiennie stosował się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie odpowiednich zachowań oraz utrzymania higieny przez wszystkich pracowników.

Tunel Świnoujście