Marszałek Olgierd Geblewicz zobowiązał zarząd Uzdrowiska Świnoujście do podjęcia działań umożliwiających wypłatę pełnych wynagrodzeń załodze i do poszukiwania kolejnych narzędzi pozwalających przeprowadzić uzdrowisko przez czas przestoju. Marszałek zapewnił również o działaniach, których celem jest poprawa sytuacji kredytowej spółki oraz interweniował w NFZ w sprawie zaległych należności dla uzdrowiska. Za pośrednictwem mediów marszałek zwrócił się do pracowników uzdrowiska.

Natychmiast po otrzymaniu informacji dotyczących niepełnych wypłat wynagrodzeń przez Uzdrowisko Świnoujście, marszałek Olgierd Geblewicz odbył wideokonferencję z prezesami uzdrowisk, których właścicielem jest Pomorze Zachodnie: Uzdrowiska Świnoujście i Uzdrowiska Kołobrzeg.

Marszałek zobowiązał zarząd Uzdrowiska Świnoujście do podjęcia działań umożliwiających wypłatę całości wynagrodzeń załodze. Marszałek zobowiązał także zarząd do podjęcia negocjacji z załogą, dotyczących konieczności wprowadzenia czasowego planu oszczędnościowego w spółce i przeprowadzenia go w taki sposób, aby jak najmniej dotknął on pracowników, a jednocześnie aby uchronił on firmę przed upadłością. Zarząd uzdrowiska został również zobowiązany do poszukiwania wsparcia w ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W rozmowie marszałek Olgierd Geblewicz zapewnił o podjęciu działań w celu udzielenia wakacji kredytowych dla spółki w spłacie kredytu zaciągniętego w ramach inicjatywy JESSICA oraz o poszukiwaniach możliwości poręczenie firmie kredytu obrotowego na czas wstrzymania działalności.

Marszałek podjął także interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia. W rozmowie z p.o. dyrektora zachodniopomorskiego oddziału NFZ Piotrem Bromberem zwrócił się z prośbą o uregulowanie przez NFZ zobowiązań wobec uzdrowiska wynikających z wykonanych przez uzdrowisko usług. Otrzymał zapewnienie, ze fundusz podejmie niezwłocznie działania, które pozwolą na ich spłatę.

Jednocześnie marszałek za pośrednictwem świnoujskich mediów apeluje do załogi uzdrowiska o konstruktywny dialog z zarządem – Zapewniam o woli pełnego wsparcia dla uzdrowiska w ramach możliwości, którymi dysponujemy. Jestem przekonany, że razem przetrzymamy ten trudny okres – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

75_lat_baner

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe