Po naszym zapytaniu do Uzdrowiska Świnoujście – otrzymaliśmy następująca odpowiedź:

W dniu 31.03.2020r. pracownikom Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przelano na konta osobiste lub wypłacono w kasie Spółki częściowe wynagrodzenie za miesiąc marzec 2020r. w wysokości 1 000,00 zł netto. Sytuacja taka dotyczyła 245 pracowników i wynikła z opóźnień regulacji płatności przez NFZ. Spółka natomiast posiada zabezpieczenie na w/w wynagrodzenia ze środków własnych.

Wynagrodzenia zostaną uregulowana do pełnej wysokości w najbliższych dniach.

W kolejnych miesiącach pracownicy zostaną zabezpieczeni finansowo ze środków Spółki, środków pochodzących ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, jak i środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W Spółce nie są planowane zwolnienia.

Z wyrazami szacunku Dariusz Śliwiński

Świnoujście – Uzdrowisko wypłaca część wynagrodzenia