2 kwietnia 2019 r. – XV rocznica śmierci Św. Jana Pawła II