POMOC W TRUDNYCH CZASACH

Sytuacja w naszym kraju w ostatnich dniach zmieniła się radykalnie. Przed nami kolejne wyzwania związane z ograniczeniami, które są konieczne w skutecznej walce z koronawirusem. W tym wyjątkowym dla nas wszystkich okresie bardzo ważne jest, aby pomóc, szczególnie osobom przebywającym na kwarantannie, osobom starszym i niepełnosprawnym, które zamieszkują samotnie. Od nas zależy, aby te osoby nie pozostawały same.
W Świnoujściu na dzień 31 marca 2020 roku na godz.18.00 liczba osób objętych kwarantanną wynosi 70, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 20. W naszym mieście nie ma przypadków osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Pomoc dla mieszkańców przedstawia się następująco:

Jeśli u kogoś wystąpią niepokojące objawy typu kaszel, podwyższona temperatura, prosimy o telefoniczny kontakt z lekarzem POZ, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.
Po godz.18.00 lub w dni wolne prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem pełniącym dyżur w ramach opieki całodobowej i nocnej: 91 326 74 11, Izba Przyjęć 91 326 73 37; lub lekarz dyżurny 91 326 74 25 w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu.
Osoby powracające z zagranicy, jeśli mają odpowiednie warunki poddają się kwarantannie w domu. Dla osób, które nie posiadają warunków do przeprowadzania kwarantanny w warunkach domowych, wyznaczone jest miejsce zbiorowej kwarantanny. W Świnoujściu jest to Schronisko Młodzieżowe przy ul. Gdyńskiej 26. Opiekę nad osobami tam przebywającymi organizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. W miejscu kwarantanny zapewnione są środki dezynfekcyjne oraz maseczki ochronne. W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie zamieszkuje sama, może zgłosić potrzebę niezbędnej pomocy w MOPR. Jeśli istnieje możliwość zorganizowania pomocy wśród najbliższych lub sąsiadów, zróbmy to. Zwróćmy uwagę na swoich samotnych sąsiadów. Pomóżmy im. Obecnie pracownicy MOPR i wolontariusze mają mnóstwo pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, że kontakt w powyższej sprawie możliwy jest pod numerem telefonu: 91 322 54 76 od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30, drogą elektroniczną mopr.wolontariat@wp.pl, w pozostałym czasie kontakt telefoniczny pod nr: 530 978 190 lub 530 948 813.

Dla osób przebywających na kwarantannie z powodu koronawirusa uruchomiono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR infolinię, pod którą można uzyskać pomoc psychologiczną pod nr tel. 91 3225488, 91 3225486, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.

W pozostałych sprawach tj. świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aktywnego Samorządu, mając na względzie bezpieczeństwo osób, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-PUAP-u, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Aktualne numery telefonów znajdują się na stronie MOPR https://www.mopr.swinoujscie.pl/kontakt adres e-mail: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

Klienci MOPR przyjmowani będą tylko w nagłych sprawach, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem. Wszystkie pisma papierowe, kierowane do MOPR należy wrzucać do pojemnika usytuowanego na parterze budynku w przychodniu przy ul. J. Dąbrowskiego 4.

Zespół Centrum Zdrowia Psychicznego przypomina o pomocy psychologicznej dla mieszkańców Świnoujścia. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 specjaliści z różnych dziedzin z zakresu pomocy psychologicznej czekają na telefon służąc doświadczeniem, wiedzą i chęcią niesienia pomocy. Kontakt: 501788894, 508096792, 506591164.

W Urzędzie Miasta pełniony jest dyżur stały Prezydenta Miasta. Pracownicy Wydziału Zarzadzania Kryzysowego. udzielają wszelkich informacji i porad, podpowiadają jak znaleźć się w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. Numer do kontaktu: 91 321 44 26 91 322 00 -08

Pozostałe, ważne kontakty:

Telefon całodobowy Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący koronawirusa 800 190 590
Numer alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (w godz. 6:00-22:00) – 091 434 04 37
Infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. przekraczania granic – 022 523 88 80

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem: korzystajmy z telefonów alarmowych tylko w sytuacjach uzasadnionych czyli zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. W dzisiejszej sytuacji są one naprawdę na wagę życia ludzkiego.

Przyłączamy się do podziękowań dla wolontariuszy, przedstawicieli wszystkich służb, sprzedawców, farmaceutów, pracowników szpitali, jednym słowem wszystkich, którzy z dużym poświęceniem pomagają w codziennym życiu mieszkańcom naszego miasta.

Joanna Ścigała
BIK UM Świnoujście