Jabłońska sparaliżowała pracę Rady Miasta – Bezmyślność czy sabotaż ??

Dlaczego Radna Jabłońska – Członek Platformy Obywatelskiej – sparaliżowała pracę Rady Miasta – w minionym tygodniu – przewodnicząca Jabłońska odwołała posiedzenie Rady Miasta – mimo tego, że dziś nie ma przeszkód prawnych aby zrobić posiedzenie zdalne – o czym poinformował Panią Przewodniczącą Wojewoda.

Poza tym – Jak informuje Urząd Miasta – nie ma przeszkód technicznych aby takie obrady zorganizować.

W co gra przewodnicząca z Platformy Obywatelskiej ??

Przypomnijmy, że miały być przegłosowane uchwały ważne dla mieszkańców w czasie pandemii.