Wezbranie stanów wód zachodniopomorskie

zachodniopomorskie, Wybrzeże i morskie wody wewnętrzne RP, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 29.03

Na podstawie komunikatu przekazanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych PIB w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje o wzroście stanów wód.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego na Wybrzeżu nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich. W rejonie Zatoki Pomorskiej prognozuje się przekroczenie stanów ostrzegawczych, punktowo mogą zostać osiągnięte stany alarmowe. Na pozostałej części Wybrzeża lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze od godz. 00:00 dnia 29.03.2020 do godz. 21:00 dnia 29.03.2020

Stopień zagrożenia 2 w skali 3 stopniowej.