Ostatnie dni na zapisanie dziecka do szkoły lub przedszkola

Przypominamy, że jeszcze tylko dziś i jutro można złożyć dokumenty w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Z uwagi na epidemię koronawirusa tegoroczny nabór prowadzony jest elektronicznie.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice powinni korzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. To właśnie w tym miejscu znajdują się między innymi kryteria i zasady naboru, informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

W tym roku, na stronie internetowej rekrutacji uruchomiono specjalny formularz, za pomocą którego rodzice lub opiekunowie prawni, którzy jeszcze nie złożyli wymaganych w naborze dokumentów (wniosku o przyjęcie wraz załącznikami), po ich wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu, mogą wysłać wszystkie niezbędne materiały do wskazanych przez siebie placówek pierwszego wyboru. Z uwagi na rozprzestrzeniającego się koronawirusa to w tym momencie najlepszy sposób na zapisanie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej.

Szczegółowa instrukcja, dot. tego w jaki sposób wysłać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem strony internetowej znajduje się w zakładce „DOKUMENTY”.

Należy pamiętać również o tym, że w terminie 5 dni roboczych od odwołania stanu epidemii konieczne będzie złożenie oryginałów dokumentów (w formie papierowej) w placówce, która została wskazana we wniosku na pierwszym miejscu.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyjęcie cały czas można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wystarczy wtedy wysyłać do wybranych placówek skany lub zdjęcia wydrukowanych dokumentów.

Adresy mailowe i numery telefonów poszczególnych publicznych placówek można znaleźć na:

– http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11051.asp (szkoły podstawowe),

– http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11059.asp (przedszkola).

——————————————————-

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Z kolei rekrutacja do klas I szkół podstawowych w głównej mierze, dotyczy dzieci urodzonych w 2013 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku).

Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych poznamy 27 kwietnia br.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin