Rozmowa z Pawłem Sujką, z-cą prezydenta Świnoujścia