Prace w Parku Zdrojowym rozpoczęte

Plac koncertowy wraz z altaną, nawierzchnie alei spacerowych, nasadzenia nowych drzew i krzewów, oświetlenie to tylko niektóre z wielu działań zaplanowanych w ramach kolejnego etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego. Nie zabraknie elementów małej architektury – stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci.

Już od 2007 roku realizowano szereg działań na terenie parku, przeprowadzono jego meliorację, selekcję drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni. Wybudowano plac zabaw przy
ul. Mieszka I, siłownię na wolnym powietrzu. Park stał się jedną z głównych atrakcji miasta, doskonałym miejscem spotkań dającym okazję do aktywnego wypoczynku i wytchnienia w cieniu okazałych zabytkowych drzew.

Przed nami kolejna odsłona Parku Zdrojowego.

W marcu tego roku podpisano umowę na dalsze prace z wykonawcą, którym jest Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusza Jaranowskiego z Międzyrzecza. To właśnie ta firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 6 754 243,69 zł. Prace będą dotyczyć kwartału ulic: Monte Cassino – Bolesława Krzywoustego – Henryka Sienkiewicza – Bolesława Chrobrego. Wśród wielu prac w ramach realizowanego projektu uporządkowana zostanie zieleń w tej części parku, wykonane zostaną cięcia sanitarne, pod nadzorem dendrologa przeprowadzona zostanie wycinka drzew chorych i kolidujących z projektowaną infrastrukturą, ale tylko w niezbędnym zakresie. Nasadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy.

„Świnoujście otrzyma dofinansowanie do rewitalizacji tej części Parku Zdrojowego.

Dofinansowanie ze środków unijnych to aż 85 procent szacowanych kosztów inwestycji. A to oznacza, że ze swojego budżetu miasto dołoży do tej inwestycji tylko 15 procent” – poinformowała Prezydent Barbara Michalska. O fundusze na rewitalizację Miasto Świnoujście starało się w ramach jednego projektu z niemieckimi sąsiadami, a konkretnie Ogrodem Zoologicznym w Greifswaldzie i Feldherren Akademie. Środki na ten wspólny polsko – niemiecki projekt przyznał Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska.
Zakończenie prac powinno nastąpić pod koniec 2020 roku.

Joanna Ścigała
BIK UM Świnoujście