Koronawirus #23 – żłobki i przedszkola bez opłat

Miasto zawiesi opłaty za publiczne żłobki i przedszkola. Zgodnie z decyzją prezydenta Miasta, rodzice i opiekunowie prawni nie będą ponosić żadnych opłat za okres, w którym placówki są zamknięte z uwagi na pandemię koronawirusa.

Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców zamknięto wiele różnych placówek i instytucji, w tym także publiczne żłobki i przedszkola. Ta sytuacja sprawiła, że rodzice zaczęli zwracać się z pytaniami dotyczącymi konieczności ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówkach, w okresie gdy są one nieczynne.

– Naszym celem jest niepobieranie opłat za żłobki i przedszkola. Dlatego za okres usprawiedliwionej nieobecności dzieci, a więc za okres, w którym publiczne żłobki i przedszkola są nieczynne z powodu pandemii, opłaty nie będą pobierane – powiedział Piotr Krzystek – prezydent Miasta Szczecin.

W przypadku przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych opłaty i tak nie są naliczane. Wynika to z faktu, iż rodzice uiszczają opłatę tylko i wyłącznie za faktycznie wykorzystane godziny w placówce. Taki stan rzeczy, nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych aktów prawnych, które regulowałyby tę kwestię.

Brak opłat za okres, w którym placówki są zamknięte, ma dotyczyć również dzieci, które uczęszczają do szczecińskich żłobków publicznych. W tym przypadku, konieczne jest jednak podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Szczecin. Obecnie trwają prace związane ze stworzeniem odpowiedniego dokumentu, który będzie procedowany podczas najbliższej posiedzenia radnych. Wtedy odpłatność byłaby zniesiona po podjęciu uchwały, a więc prawdopodobnie od kwietnia.

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: https://wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin