Upadłość konsumencka to sposób na wyjście z długów, gdy uregulowanie wszystkich zobowiązań stało się niemożliwe. Po jej orzeczeniu dłużnik rozpoczyna nowe życie bez kredytów i pożyczek. Z roku na rok rośnie liczba postępowań o ogłoszenie upadłości, gdyż wolność od zadłużenia jest marzeniem wielu Polaków. Sprawdź, jak ogłosić upadłość konsumencką, której zmienione zasady wchodzą w życie właśnie dzisiaj.

 

Polacy coraz bardziej zadłużeni

 

Od dłuższego czasu obserwuje się stały wzrost zadłużenia wśród Polaków. Liczne kredyty i pożyczki są łatwo dostępne, a konsumpcyjny styl życia zachęca do kupowania, a nie do oszczędzania. Zadłużenie w woj. zachodnio-pomorskim należy do jednego z najwyższych. Świnoujście boryka się z wysokim deficytem w budżecie, a gmina Ostrowice z powodu wysokiego zadłużenia ogłosiła bankructwo i została zlikwidowana. Był to pierwszy taki przypadek w Polsce. 

 

Nie tylko samorządy, ale i osoby prywatne z terenu województwa zachodnio-pomorskiego zmagają się z długami. Brak dochodów, zbyt wysokie zobowiązania i utrata płynności finansowej są wśród nich coraz częstsze. Sytuacja może się dodatkowo pogorszyć na skutek obecnej epidemii. Ratunkiem dla zadłużonych może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. A ma być o nią od teraz łatwiej. Więcej o tzw. bankructwie konsumenckim przeczytasz na www.darmopozyczka.pl/upadlosc-konsumencka-co-to-jest-i-jak-ja-oglosic-po-zmianach. Przyjrzyjmy się jednak najważniejszym punktom.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka to sposób na prawne uregulowanie długów względem wszystkich wierzycieli, bez względu na wartość posiadanego majątku i wysokość zadłużenia. Ogłaszając upadłość, dłużnik traci cały majątek, poza najpotrzebniejszymi przedmiotami osobistymi (np. ubraniami) i gotówką, umożliwiającą wynajęcie mieszkania w kolejnych miesiącach. Środki ze sprzedaży wszystkich pozostałych nieruchomości, ruchomości oraz oszczędności zgromadzonych na koncie w banku trafiają do wierzycieli. W ten sposób wierzyciel odzyskuje swoje pieniądze, a dłużnik może ogłosić bankructwo i rozpocząć nowy rozdział w życiu. 

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Nowelizacja prawa upadłościowego z 2019 roku znacząco zwiększa liczbę osób, które mogą ubiegać się o prawne uregulowanie długów w sądzie. Zgodnie z prawem upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która jest obywatelem Polski i nie występowała do sądu z podobnym wnioskiem w ciągu ostatnich 10 lat. Warunkiem koniecznym jest niewypłacalność, czyli brak zdolności do wykonania wymaganych zobowiązań pieniężnych. Brak takiej zdolności musi trwać powyżej 3 miesięcy. Co ważne, wniosek o upadłość zostanie rozpatrzony pomyślnie, wyłącznie gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować długów z przyczyn losowych. Przesłanki za odrzuceniem wniosku o upadłość są jednoznaczne. Sąd odmawia jej ogłoszenia, gdy dłużnik zaciągał kolejne pożyczki i kredyty, wiedząc, że nie ma możliwości ich terminowej spłaty. 

 

Pożyczki dla zadłużonych - oferty online
Pożyczki dla zadłużonych – oferty online

 

Jeżeli dłużnik sięgnie po pożyczki dla zadłużonych z komornikiem, straci możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Takie zachowanie jest uznawane za świadome zaciąganie zobowiązań, których spłata jest niemożliwa. Nieistotny jest przy tym fakt, że firma pożyczkowa ma prawo udzielić chwilówki nawet z gwarantem.

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 

Aktualnie z upadłości konsumenckiej korzystają m.in. frankowicze, którzy przez wzrost kursu waluty stracili zdolność do spłaty zadłużenia w terminie. Wniosek o upadłość można złożyć, nawet gdy rozpoczęły się egzekucje komornicze. Koszty postępowania są pokrywane przez Skarb Państwa, dlatego brak majątku i oszczędności w gotówce nie stanowi przeszkody do ogłoszenia bankructwa. Jedynym kosztem ponoszonym przez dłużnika lub co ważne wierzyciela (jeżeli to on wnioskuje za dłużnika) jest opłata za rozpatrzenie wniosku. Jej wysokość wynosi 30 złotych.

 

Orzeczenie sądu o upadłości konsumenckiej to początek nowego życia dla dłużnika. Plan spłaty wierzycieli zakłada sprzedaż majątku bankruta i przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na poczet długów. Pozostałą część zadłużenia spłaca się w kolejnych latach na podstawie ustalonego wcześniej planu. Z dalszego spłacania wierzycieli po sprzedaży majątku zwolnieni są dłużnicy, którzy nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia (np. osoby przewlekle chore lub opiekujące się osobą niepełnosprawną). Po ogłoszeniu upadłości zabronione jest zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek oraz robienie zakupów w systemie ratalnym. O stosowanie się do wszystkich zasad przez dłużnika dba syndyk, który nadzoruje bankruta i sposób, w jaki ten wydaje gotówkę. Negatywna opinia syndyka może sprawić, że sąd cofnie orzeczenie o upadłości wobec danej osoby fizycznej. 

 
Upadłość konsumencka – przewidywania

 

Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego sprawiła, że od 24 marca 2020 roku spodziewany jest znaczny wzrost liczby wniosków o upadłość konsumencką. Dłużnicy będą mogli starać się o jej ogłoszenie po spełnieniu mniejszej liczby formalności niż dotychczas. Dzięki temu aktualnie przewidywany dwukrotny wzrost ilości upadłości może okazać się w praktyce jeszcze wyższy. Szacuje się, że z początku większa liczba postępowań przytka system. Jednak jego krótkotrwałość spowoduje, że z czasem sytuacja się unormuje. Wiele osób czekał z działaniem na zmianę przepisów.

 

Rozsądne zarządzanie pieniędzmi - oszczędzanie
Rozsądne zarządzanie pieniędzmi – oszczędzanie

 

Zwiększenie liczby upadłości konsumenckich w całym kraju wpłynie pozytywnie na sytuację wielu dłużników. Osoby, które popadły w długi z powodu utraty pracy, poważnego zachorowania lub innej przyczyny losowej, znów będą spać spokojnie. Utrata majątku jest dla nich niewielką ceną za uwolnienie się od wierzycieli i komornika.