SZOK – Kidawa-Błońska wzywa: Potrzebujemy więcej „inspiratorów” i „szpitali zastępczych” – przesuńmy wybory o 5 lat – może Ona nauczy się czytać !!